JR東日本・水戸線・小山(おやま)駅・栃木県小山市・1885(明治18)年7月16日・東北本線の駅として開業・水戸線は1889年1月16日開通開業
駅舎全景(西口)
《2005年11月5日・撮影》